DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wiąże się to z przygotowaniem szeregu dokumentów i czynności takich jak:

  • mapki do celów projektowych,

  • projektów i doprowadzenia przyłączy i mediów,

  • wykonaniem adaptacji projektu

  • uzgodnień branżowych

  • kompletu dokumentów i załączników do projektu budowlanego

  • Finansowanie inwestycji

We wszystkich tych czynnościach jesteśmy Państwu w stanie pomóc i albo pokazać jak to wykonać czy skierować do odpowiednich specjalistów, albo wykonać to w Państwa imieniu w ramach podpisanej umowy.

Zajmujemy się również formalnościami związanymi z odbiorem budynku do użytkowania, choć w przypadku budynków jednorodzinnych nie jest to wymagana formalność.